A World of Married Couple รักร้อน ซ่อนเสน่หา ( 16 ตอนจบ )

A World of Married Couple รักร้อน ซ่อนเสน่หา ( 16 ตอนจบ )

{Y} รหัสสินค้า : LK-785-D [168, 1]
V2D 4 แผ่น
พากย์ : เกาหลี | บรรยาย : ไทย

ซอนอูและจุนยองเตรียมตัวออกจากโกซาน แต่ปฏิกิริยาของแทโอต่อการจากไปของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่สบายใจ ซอนอูไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปเสนอแผนให้ประธานยอและปกป้องลูกชายของเธอที่กำลังหวาดกลัว เมื่อดาคยองไปที่บ้านที่ว่างเปล่าของซอนอู เธอบอกตัวเองให้คิดให้รอบคอบและนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอจะได้หลุดพ้นจากเรื่องนี้ ความกังวลที่เธอสั่งสมมาเริ่มเผยออกมาให้เห็นแล้ว