สารคดี blu ray 25 GB

BNK48 One Take (2020) สารคดีไทยเรื่องแรกบน Netflix
รหัสสินค้า : BD-5183 [14, 28]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
เสียง : Thai 5.1 DD
ซับ: Eng / Thai
Joe Hisaishi in Budokan ~ 25 years with Miyazaki anime
รหัสสินค้า : BD-4808 [13, 14]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Jap LPCM 2.0
ซับ: Jap / Chi
Our Planet (2019)
รหัสสินค้า : BD-4594 [12, 17]
Blu-ray 25GB 2 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 Dolby Digita
ซับ: Eng / Thai
Homecoming: A Film by Beyoncé (2019)
รหัสสินค้า : BD-4584 [12, 16]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
Amazing Africa 2013 {2D+3D} กดเลือกภาษาที่หน้าเมนู
รหัสสินค้า : BD-4571 [12, 16]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
Ocean Predators {2D+3D}
รหัสสินค้า : BD-4556 [12, 12]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
Flavorful Origins (2019)
รหัสสินค้า : BD-4506 [12, 6]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Chi DD 2.0
ซับ: Eng / Thai / Chi
Dynasties The Greatest of Their Kind
รหัสสินค้า : BD-4488 [12, 3]
Blu-ray 25GB 2 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng Dolby TrueHD 5.1
ซับ: Eng / Chi
Mexico: Earth's Festival of Life {ความยาว 49:18 นาที}
รหัสสินค้า : BD-4467 [11, 32]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DTS-HD
ซับ: Chi
New Year's Concert 2019
รหัสสินค้า : BD-4451 [11, 30]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
Big Pacific (2017) {2:52:19 นาที}
รหัสสินค้า : BD-4421 [11, 25]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DTS-HD
ซับ: ไม่มี
Best of Travel: Beautiful Mexico
รหัสสินค้า : BD-4416 [11, 26]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DD
ซับ: ไม่มี
Earth Flight (2011-2012)
รหัสสินค้า : BD-4413 [11, 26]
Blu-ray 25GB 2 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD / Chi 2.0 DD
ซับ: Eng / Chi
Our Nature (ความยาว 48.55 นาที)
รหัสสินค้า : BD-4406 [11, 24]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DTS-HD
ซับ: ไม่มี
Journey to the South Pacific (2013)
รหัสสินค้า : BD-4372 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng
Samsara
รหัสสินค้า : BD-4371 [11, 20]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 7.1 DTS-HD / Eng 5.1 DD
ซับ: ไม่มี
A Beautiful Planet (2016)
รหัสสินค้า : BD-4370 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng
Human Flow (2017)
รหัสสินค้า : BD-4369 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD / Thai 5.1 DD
ซับ: Eng / Thai
Best of Europe: The Great Cities of Europe
รหัสสินค้า : BD-4368 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Main Movie
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DD
ซับ: ไม่มี
Best of Europe: London & Beyond
รหัสสินค้า : BD-4367 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DD
ซับ: ไม่มี
Scenic National Parks: Alaska & Hawaii
รหัสสินค้า : BD-4366 [11, 19]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DD
ซับ: ไม่มี
Rudy Maxa's Best of Travel: Escape to French Polynesia
รหัสสินค้า : BD-4365 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 2.0 DD
ซับ: Eng
We, the Marines (2017)
รหัสสินค้า : BD-4364 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng Dolby TrueHD 5.1 / Eng 5.1 DD
ซับ: Eng
National Parks Adventure (2016)
รหัสสินค้า : BD-4363 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng Dolby TrueHD 5.1 / Eng 5.1 DD
ซับ: Eng
Dream Big: Engineering Our World (2017) 2D+3D
รหัสสินค้า : BD-4362 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng Dolby TrueHD 5.1 / Eng 5.1 DD
ซับ: Eng
Nature: Survivors of the Firestorm
รหัสสินค้า : BD-4360 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 Dolby Digita
ซับ: Eng
Picture Perfect HD: Arkansas - Sweeping Views, Sparkling Waters
รหัสสินค้า : BD-4359 [11, 18]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : 5.1 Surround Music Natural Sound / Natural Sound
Blue Planet II: A New World of Hidden Depths
รหัสสินค้า : BD-4180 [10, 25-26]
Blu-ray 25GB 3 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng
Planet Earth II: A New World Revealed
รหัสสินค้า : BD-4179 [10, 25]
Blu-ray 25GB 2 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng
Concert : Connie Talbot: Beautiful World Live
รหัสสินค้า : BD-4161 [10, 23]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng LPCM 2.0
ซับ: Eng
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (1962-1966)
รหัสสินค้า : BD-4136 [10, 20]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
We Are X (2016)
รหัสสินค้า : BD-4135 [10, 20]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Full
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
 Eric Clapton: Life in 12 Bars (2017)
รหัสสินค้า : BD-4134 [10, 20]
Blu-ray 25GB 1 แผ่น Menu
ไม่ติด Cinavia เล่นได้ทุกเสียง
เสียง : Eng 5.1 DTS-HD / Thai 5.1 DTS-HD
ซับ: Eng / Thai
1  2  3   Next >>